Tomato, Avocado, Zucchini Stacks with Almond Pesto